Wisc-R Zeka Testi

  • Testin Orijinal Adı: Wechsler Intelligence Scale for Children

  • Testin Türkçe Adı: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği

  • Uygulandığı Yaş Aralığı: 6-16 Yaş

Wisc-R testi: 06-16 Yaş grubu bireylere uygulanan Wisc-R testi dünyanın en popüler zeka testlerinden birisi olarak kabul edilir.

NOT: Testin son versiyonu olan WÇZÖ IV Kurumumuzda uygulanmaya başlanmıştır.

Zeka değerlendirme işlemleri için uzman ve ailelere oldukça ayrıntılı bilgi veren bu test, hem zeka skorunun belirlenmesinde, hem de zeka düzeyi hakkında etkili sonuçlar verir. Çocuğun zi,hinsel gelişimi hakkında ayrıntılı bilgi veren Wisc-R zeka testi aynı zamanda öğrene güçlüğ ( Disleksi – Özgül öğrenme bozukluğu) dikkat ve konsatrasyon düzeylerinin değerlendirilmesinde de önemli işlevler görür.

WISC – R zeka testi   1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır. Kısaca W-B(Wechsler-Bellevue) olarak adlandırılan bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS(Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında David Wecsler ( 1896-1981 ) tarafından geliştirilmiş, 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) hazırlanmıştır. Bu ölçek 1974 yılında gözden geçirilmiş ve standardizasyonu yapılmış böylece WISC- R (Revised) ortaya çıkmıştır. Wechsler daha sonra 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklar için WPPSI’i ( Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) hazırlamıştır. Wechsler ölçeklerinin hedeflediği yaş grupları birbirlerinden farklı olmakla birlikte her üç ölçekte de Sözel ve Yapım ( Performans) bölümleri bulunmaktadır. Her iki bölümde birbirlerinden farklı alt bölüm ya da ölçeklerden oluşmaktadır. Wechsler’in getirdiği yeni sistemin en önemli yararı, çocuğun yerini kendi yaşıtları içerisinde görebilmek ve zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gidebi1mektir. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır.

A) Sözel

1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.
2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.
3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.
4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.
5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.
6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir.

B) Performans

1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.
2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.
3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.
4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.
5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.
6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. *Sayılar ve labirentler alt testleri yardımcı ek testlerdir.

Wisc-R Zeka Testi ZEKAMER (Zeka Testleri Uygulama ve Değerlendirme Merkezi) kadrosunda bulunan uzman psikologlar tarafından uygulanmaktadır. Kurumumuzda Wisc-R Zeka testi, Türkiye’nin niceliksel anlamda Wisc-R uygulama deneyimi en fazla uzman psikologları tarafından yapılmaktadır. Bu testi, TPD ve Milli Eğitim Bakanlığı uygulayıcı yeterlilik sertifikasına sahip uzmanlar uygulayabilir.

ZEKAMER RANDEVU ve İletişim bilgileri

Çocuğunuza Wisc-R Zeka Testi Uygulamak için 0212 466 00 53 Numaralı iletişim hattından randevu alabilirsiniz. 

UYGULAYICI UZMANLAR

&s tarafından.|2018-08-16T17:55:54+03:00Aralık 31st, 2016|Bireysel Hizmetler, Zeka Testleri|Yorum yok

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top