Psikoterapi de Bilgilerin Gizliliği ve Korunması

Psikoterapi de Bilgilerin Gizliliği ve Korunması
Psikoterapide gizliliğim korunur mu? Bilgilerin korunması süreci neleri kapsar?

 

Psikoterapilerde Bilgilerin Gizliliği ve Korunması Süreci

Gizlilik, psikoterapinin temel etik ilkelerinden biridir ve ruh sağlığı uzmanları etik ilkeler gereğince bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmazlar. Terapi odasında paylaşılan her türlü bilginin (vaka notları, kayıtlar ve psikolojik değerlendirme araçlarından elde edilen sonuçlar dahil) gizliliği korunur ve danışanın bilgisi ve onayı olmadan danışanın yakınları dahil olmak üzere üçüncü şahıslara bilgilendirme yapılmaz.

Ancak gizliliğin bazı yasal sınırlamaları vardır ve ruh sağlığı uzmanları bu bilgiyi ilk görüşme seansında danışanlarla paylaşırlar. Kişinin kendine ya da bir başkasına zarar verme riski olduğunda (özellikle çocuk ve ergenlerde ve adli vakalarda) gerekli kişi ve kurumlara bilgilendirme yapmak hem danışanın iyilik hali için gereklidir hem de uzmanın görevlerinden biridir. Dosyalardaki bilgilerin başka bir profesyonelle (örneğin bir tıp doktoru ya da avukat talebinde veya hukuk davalarında) paylaşılması gerekiyorsa, ruh sağlığı uzmanı danışanla durumu paylaştıktan sonra istenen bilgilerin paylaşılması konusunda danışandan imzalı bir onam formu ister. 

 

 

Bireysel Yetişkin Terapistleri

2022-09-17T12:13:47+03:00
Go to Top