Psikolog mu Psikiyatrist mi tercih etmeliyim?

Psikoloğa mı Psikiyatriste mi Gitmeliyim
Psikolog ve Psikiyatrist Desteği Konusunda Karar Vermek

 

Psikoloğa mı Psikiyatriste mi Gitmeliyim?

Her iki uzmanlık alanı da ruh sağlığı ile ilgilidir ve çoğunlukla birlikte çalışırlar. Aradaki fark psikiyatristlerin tıp eğitimi almış olmalarıdır. İlaç kullanımını gerektiren durumlarda reçete etme yetkisi psikiyatristlerindir. Bu noktada, herhangi bir ruhsal sıkıntı ile psikoloğa başvuran bir danışan ilaç tedavisi alması gerekiyorsa, uzman tarafından psikiyatriste yönlendirilir.

Psikologlar, duygusal ve davranışsal sorunların nedenlerini araştırır ve çeşitli psikoterapi yöntemlerini kullanarak sorunun çözümünü sağlar. Ruhsal sorunlar, beyinle ilgili fizyolojik bir nedene dayalı olabileceği gibi işlevsel olmayan, hatalı bir düşünce kalıbından ya da yaşantısal faktörlerden kaynaklanıyor da olabilir. Böyle durumlarda danışanlar, kendilerini sıkıntılı durumdan kurtarabilecek hiçbir seçenek olmadığını düşünür ve çaresiz hissederler. Bu durumdaki bir kişiye farklı bakış açıları olduğunu göstermek, işlevsel olmayan düşünce kalıplarıyla ilgili farkındalık kazandırmak ve sorunun çözümü için bazı davranış değişikliklerini gerçekleştirme cesareti kazanmasına yardımcı olmak psikoterapi sürecinin bir parçasıdır. Psikologlar bu sonuca ulaşmak için çeşitli terapi tekniklerini kullanırlar.

Bazen danışanların hem psikoterapi hem de ilaç tedavisi almaları gerekebilir. Böyle durumlarda bir psikiyatrist tarafından ilaç tedavisi yapılan bir danışanın psikoterapi süreci bir psikolog tarafından sürdürebilir ya da psikoterapi yapan bir psikiyatrist, her iki tedaviyi de birlikte uygulayabilir.

Bireysel Yetişkin Terapistleri

2022-09-17T14:17:57+03:00
Go to Top