Klinik Psikolog Pelin Ardanıç
Klinik Psikolog Pelin ArdanıçErgen ve Bireysel Yetişkin Terapisi
Ergen ve Bireysel Yetişkin Terapisi

 

Klinik Psikolog Pelin Ardanıç

İlk lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladıktan sonra eğitim hayatına İngiltere’de önce Farnborough College of Technology’de ve ardından Kingston College’de devam etti. İngiltere’de bulunduğu dönem içinde Social Welfare (Sosyal hizmetler) alanında çalışmalarda bulundu. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Arel Üniversitesi’nde YÖK Burslu olarak Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. Yüksek Lisans Bitirme tezi olarak Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği’nin Türkçeye uyarlamasını yaparak, geçerlik ve güvenirlik analizlerini gerçekleştirdi. Eğitim hayatı süresince Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi alanlarında uzmanlaştı. Ulusal ve uluslararası platformda psikoloji alanında hizmet veren birçok kurum ve kuruluşta klinik psikolog, psikoterapist ve danışman olarak görev yaptı.

Psikoterapi ve klinik değerlendirmelerinde kullanmak üzere Bilişsel Davranışçı terapi, Şema terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı terapi, Grup terapisi, Aile Danışmanlığı Eğitimi (Süleyman Demirel Üniversitesi paydaşlı-450 saat), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Objektif testler, Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji, Çocuk ve Ergenlerde Klinik Değerlendirme gibi çok sayıda programa katıldı. EMDR (Göz Hareketleriyle Sistematik Duyarsızlaştırma Tekniği)  I. Düzey Eğitimini Davranış Bilimleri Enstitüsünde Klinik Psikolog Emre Konuk’tan aldı.  Dr. Hülya Bingöl’den Attentioner DEHB Programı eğitimini alan Pelin Ardanıç, Moxo Türkiye Kurumundan Moxo Dikkat Testi eğitimini alarak Moxo uygulayıcısı oldu. Pelin Ardanıç, psikoloji alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden bir uzman olarak yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen kongre, seminer, workshoplara katılım göstermekte ve öğrendiği yeni bilgileri çalışmalarına entegre etmektedir.  

Katkı Sunduğu Kitapları

OKB’yi Yenmek, Çocuk ve Ergenlerde OKB Tedavisi, Mükemmel Gizlenmiş Depresyon, Kaygı Yönetimi Becerileri Çalışma Kitabı, Depresyon Tedavisi – Meta Kogninif Bir Yaklaşım, Öfke Yönetimi, Çiftler İçin Kabul ve Kararlılık Terapisi, Çözüm Odaklı Oyun Terapisi, Kukla Oyunu Terapisi, Psikolojik Travmada Sanat, Hikaye ve Oyunun Kullanılması, Okul Öncesi Dönem Anksiyete gibi değerli kitapları Türkçeye kazandırmış ve birçok kitabın editörlüğünü ve danışmanlığını üstlenmiştir. Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği Türkçe uyarlamasını yaparak bir çok bilimsel çalışmada kullanılmasını sağladı.

Çalışma Alanları

Bireysel Yetişkin Danışmanlığı
Ergen Danışmanlığı

Kullandığı Yöntemler

  • Bilişsel Davranışçı Terapi
  • EMDR Terapisi
  • Şema Terapi
  • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapiler
  • Grup Psikoterapileri
  • Aile Danışmanlığı Yaklaşımları (450 Saat)
  • Attentioner Dikkat Güçlendirme Programı
  • Moxo Dikkat Değerlendirme Programı
  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
  • Objektif Değerlendirme Araçları (Psikolojik Testler)

Anahtar Kelimeler: Yetişkin Psikolog, Yetişkin Psikolog Bakırköy, Bireysel Terapi, Bireysel Terapist, Psikolog Pelin Ardanıç, Bakırköy Psikolog, 

Katkı Sunduğu Kitaplar

Çevirmen, Editör, Yayın danışmanlığı, Redaksiyon ve Yararlanıcı edisyonu süreçlerine katkı sağladığı psikoloji içerikli kaynaklar… Ruh Sağlığı içerikli kitap/kaynak çalışmaları devam ediyor.