Ergenler neden uyarıları dikkate almaz?

Ergenler neden uyarıları dikkate almaz?
Ergenler uyarı ve kurallara uymayı neden istemezler?

 

Ergenler neden uyarıları dikkate almaz?

Ergenlik dönemi boyunca prefrontal korteks yeniden yapılanma sürecinden geçmektedir. Beynin bu yeniden organize olma süreci, ergenlerin bilişsel süreçlerini, sağlıklı muhakeme yapma ve makul kararlar alma kapasitelerini etkiler. Ergenlerin düşünce ve davranışlarındaki farklılıklar, uyumsuz olma isteğinin değil; dünyayı yetişkinlerden daha farklı algılamalarının bir sonucu olabilir. İletişimi çatışmaya sürüklemeden, doğru bir üslupla yapılan yönlendirmeler ergenlerin davranış değişimlerinde daha etkili olmaktadır.

Ergenler neden arkadaşları ile fazla zaman geçirir?

Ergenlik döneminin en önemli görevlerinden biri özerklik kazanımıdır. Ergenler bu dönemde özerklik duygusu kazanmak, bağımsızlaşmak ve yeni bir kimlik edinmek için çaba gösterirler. Böyle bir dönemde bir arkadaş grubunun parçası olma isteği çok normaldir. Makul koşullar belirlenerek (arkadaş grubuyla tanışma, gidiş-dönüş saatini belirleme gibi) bu süreci desteklemek, bireyselleşme sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlama ve ebeveyn-çocuk ilişkisi açısından önemlidir.

 

 

Ergen Terapistleri

Ergenlik Terapisi Sık Sorulan Sorular

Ergen Terapisine ben katılabilecek miyim?

Ergen Terapisi temelde ergen ve ergen psikoloğu arasında yapılır. Ancak ergenlerle çalışırken ebeveynin de çocukları ile daha iyi bir ilişki geliştirmesi konusunda desteklenmesi ya da soruna yönelik uygun bir psikoeğitim alması gerekebilir. Bu gibi durumlarda danışanın da izni doğrultusunda ebeveynler bazı psikoterapi seanslarına davet edilebilir. Ancak, tıpkı diğer psikoterapi süreçlerinde olduğu gibi ergen terapisinde de gizlilik en temel etik ilkelerin başında gelmektedir ve bu görüşmeler ergenin psikoloğuna verdiği bilgilerin ailelere anlatıldığı bir seans gibi düşünülmemelidir.

Ergen Terapisi ne kadar sürer?

Psikoterapide süre bireyin sorunu, sorunun şiddeti, danışanın başa çıkma yöntemi, terapide kullanılan yöntem ve tekniklere göre değişiklik göstermektedir. Terapiye getirilen konuya bağlı olarak bazen birkaç seans yeterli olurken, bazı durumlarda uzun süreli ve düzenli terapi seansları gerekebilir.

Ergen terapisi problemin çözümüne yönelik olarak yapılandırılsa bile doğası gereği ergenin gelişimine odaklı olacaktır. Bu nedenle çözüme yönelik yapılan kısa aralıklı seanslardan sonra ergenin gelişimini desteklemek ve takibini yapmak amacıyla uzun süreli ve uzun aralıklarla yapılandırılacak şekilde bir planlama yapmak iyi olabilir.

Ergenlik çağı ne zaman başlar ve ne zaman sonlanır?

Ergenliğe giriş için kesin bir zaman dilimi olmasa da genel olarak kızlar 10-12 yaş arasında, erkekler ise 12-14 yaş arasında yaşlarında ergenliğe girerler. Yapılan araştırmalar %95 oranında bu yaş aralıkları arasında ergenliğin başladığını gösterse de geri kalan %5’lik dilimde daha erken ve daha geç ergenliğin başladığı da bilinmektedir. Ergenliğin erken ya da geç başlaması problem değildir.

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenliğin 22-24 yaşa kadar devam ettiği görülmektedir.

Ergen terapisine ne zaman gerek duyulur?

  • Güncel sorun bir süredir devam ediyor ve ergenin ilişkilerini, okul başarısını ya da işlevselliğini etkiliyorsa,
  • Zamanla azalmak yerine şiddetini artıyorsa vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almak faydalı olabilir.

Ergen terapisinde yaş aralığı var mıdır?

Ergenlik döneminin başlangıç ve sonlanış süreci kişiden kişiye değişiklik gösterse de ergen terapisi için uygun yaş aralığı 12-18 yaş aralığı olarak nitelendirilmektedir. Özellikle erken yaşlarda iyi bir terapi yönlendirmesi için çocuğun bilişsel becerileri dikkatle değerlendirilmelidir.

Ergen terapistlerin seanslarda kullandıkları ekoller nelerdir?

Ergen terapisinde, ergenin yaşı, kişisel özellikleri ve ihtiyaçları, terapiye getirilen sorunun niteliği dikkate alınarak bilişsel davranışçı terapi, çözüm odaklı terapi, EMDR terapisi, grup terapisi ya da sanat terapisi gibi terapi yaklaşımlarından yararlanılabilir.

2022-09-10T13:22:12+03:00
Go to Top