Ergenlik Ve Ergen Terapisi

Ergenlik Dönemi Ve Ergen Terapisi
Ergenlik Dönemi nedir? Ergenlik dönemi için terapi süreci nasıl ilerler?

 

Ergenlik Ve Ergen Terapisi

Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasında oldukça uzun bir geçiş dönemidir. Bu dönem fizyolojik, biyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel alanlarda büyüme ve olgunlaşma ile ilgili en yoğun değişimlerin yaşandığı yaşam dönemlerinden biridir.

Ergenlik dönemi 15-25 yaş arasını kapsayan bir süreçtir. Ülkemizde bu dönem, kızlarda ortalama 10-12, erkeklerde ise 12-14 yaş arasında başlar. Erken ergenlik dediğimiz bu dönemin en önemli özelliği bedensel değişimlerin çok hızlı gerçekleşmesi ve gençlerin bu değişime uyum sağlamak için gösterdikleri yoğun çabadır. Ergenlik dönemindeki bir diğer değişim ise hormonal değişimlerdir ve bu değişimler, bilişsel ve psikososyal değişimlerle birlikte duygudurum dalgalanmalarına neden olur. Ergenin abartılı duygusal tepkiler vermesinde bu değişimlerin etkisi büyüktür.

Ayrışma ve bireyselleşme sürecinin bir parçası olarak bu dönemde ilgi, aile ve ailenin beklentilerinden ziyade arkadaşlar, karşı cinsle yakınlaşma, beden algısı, kimlik gelişimi, kendilik değerini kazanma uğraşı üzerine yoğunlaşır. Kimlik karmaşasının ağır ve bunalımlı olması durumunda ergen olumsuz kimlik denemelerinde de bulunabilir. Bu süreçte ergenin istekleri ile ailenin ve toplumun değer ve beklentileri çatışabilir. Çatışmaların yoğun olduğu ve doğru yönetilemediği durumlarda uyum bozuklukları, aşırı uçlara sapmalar, depresif duygudurum, kaygı bozuklukları ve özgüven sorunları gözlenebilir.

Ergenlik dönemi, bireyin psikolojik olgunluğu kazanıp, toplum içinde erişkin rollerini almaya hazır hale geldiği 20’li yaşlara kadar devam eder. Bireyi yetişkinliğe hazırlayan ergenlik dönemi tüm gelişim alanlarında yoğun ve hızlı değişimler, duygu dalgalanmaları ve sosyal ilişkilerde yaşanan olası çatışmalar nedeniyle destek süreçlerinin en çok gerektiği dönemlerden biri olarak karşımıza çıkar.

Ergen birey duygusal gelişim sürecinde duygularının farkına varabilmeyi, farklı duygular arasında ayırım yapabilmeyi, duygularını uygun biçimde ifade edebilmeyi ve düzenlemeyi öğrenmelidir. Ergenlere yönelik yürütülen terapi sürecinde genel olarak, gerçekleşen bu değişimlere uyum sağlamada ergeni güçlendirmek ve bu süreçte ebeveynleri desteklemek hedeflenmektedir.

Ergen Terapistleri

Ergenlik Terapisi Sık Sorulan Sorular

Ergen Terapisine ben katılabilecek miyim?

Ergen Terapisi temelde ergen ve ergen psikoloğu arasında yapılır. Ancak ergenlerle çalışırken ebeveynin de çocukları ile daha iyi bir ilişki geliştirmesi konusunda desteklenmesi ya da soruna yönelik uygun bir psikoeğitim alması gerekebilir. Bu gibi durumlarda danışanın da izni doğrultusunda ebeveynler bazı psikoterapi seanslarına davet edilebilir. Ancak, tıpkı diğer psikoterapi süreçlerinde olduğu gibi ergen terapisinde de gizlilik en temel etik ilkelerin başında gelmektedir ve bu görüşmeler ergenin psikoloğuna verdiği bilgilerin ailelere anlatıldığı bir seans gibi düşünülmemelidir.

Ergen Terapisi ne kadar sürer?

Psikoterapide süre bireyin sorunu, sorunun şiddeti, danışanın başa çıkma yöntemi, terapide kullanılan yöntem ve tekniklere göre değişiklik göstermektedir. Terapiye getirilen konuya bağlı olarak bazen birkaç seans yeterli olurken, bazı durumlarda uzun süreli ve düzenli terapi seansları gerekebilir.

Ergen terapisi problemin çözümüne yönelik olarak yapılandırılsa bile doğası gereği ergenin gelişimine odaklı olacaktır. Bu nedenle çözüme yönelik yapılan kısa aralıklı seanslardan sonra ergenin gelişimini desteklemek ve takibini yapmak amacıyla uzun süreli ve uzun aralıklarla yapılandırılacak şekilde bir planlama yapmak iyi olabilir.

Ergenlik çağı ne zaman başlar ve ne zaman sonlanır?

Ergenliğe giriş için kesin bir zaman dilimi olmasa da genel olarak kızlar 10-12 yaş arasında, erkekler ise 12-14 yaş arasında yaşlarında ergenliğe girerler. Yapılan araştırmalar %95 oranında bu yaş aralıkları arasında ergenliğin başladığını gösterse de geri kalan %5’lik dilimde daha erken ve daha geç ergenliğin başladığı da bilinmektedir. Ergenliğin erken ya da geç başlaması problem değildir.

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenliğin 22-24 yaşa kadar devam ettiği görülmektedir.

Ergen terapisine ne zaman gerek duyulur?

  • Güncel sorun bir süredir devam ediyor ve ergenin ilişkilerini, okul başarısını ya da işlevselliğini etkiliyorsa,
  • Zamanla azalmak yerine şiddetini artıyorsa vakit kaybetmeden bir uzmandan destek almak faydalı olabilir.

Ergen terapisinde yaş aralığı var mıdır?

Ergenlik döneminin başlangıç ve sonlanış süreci kişiden kişiye değişiklik gösterse de ergen terapisi için uygun yaş aralığı 12-18 yaş aralığı olarak nitelendirilmektedir. Özellikle erken yaşlarda iyi bir terapi yönlendirmesi için çocuğun bilişsel becerileri dikkatle değerlendirilmelidir.

Ergen terapistlerin seanslarda kullandıkları ekoller nelerdir?

Ergen terapisinde, ergenin yaşı, kişisel özellikleri ve ihtiyaçları, terapiye getirilen sorunun niteliği dikkate alınarak bilişsel davranışçı terapi, çözüm odaklı terapi, EMDR terapisi, grup terapisi ya da sanat terapisi gibi terapi yaklaşımlarından yararlanılabilir.

2022-09-10T13:04:55+03:00
Go to Top