Aile ve Çift Terapisi

AİLE VE ÇİFT DANIŞMANLIĞI 

 

Aile Çift Terapisti / İlişkinizi Onarın veya Geliştirin

Aile ve Çift Danışmanlığı Geniş bir hizmet yelpazesini kapsar. Bu alanda hizmet veren Çift ve aile terapistleri bireylerin, çiftlerin ve ailelerin duygusal sorunlarını tespit ve bu sorunlara müdahale etme yetkinliğine sahiptir. Bunun yanı sıra, aile ilişkilerindeki çatışmaların, sorunların ve kaygıların tanımlanması, kaynaklarının bulunması ve somut hedefler belirlenerek çözüm yollarının aranması konuları üzerine uzmanlaşmıştır.

Aile ve Çift Terapisi görüşmelerinde tutum ve davranışlar bir sistem dahilinde değerlendirilir. Süreç belirli yöntemler esas alınarak bir sistem dahilinde kontrollü olarak ilerler. Süreçte terapistin etkin bir danışmanlık hizmeti verebilmesi terapotik destek alan kişilerin sürece etkin katılımlarıyla mümkündür. Terapist yargılayıcı değerlendirmelerden uzak durur. Danışanlar ise terapiste sağlıklı değerlendirme yapabilmesi için kendisini hazır ve rahat hissettiği ölçüde sansürsüz ve samimi bilgiler sunar.

Aile ve Çift Danışmanlığı Kaç Saat Sürer?

Aile ve Çift Danışmanlığında görüşmelerin kaç seans süreceği çeşitli kriterlere bağlıdır. Bunlar;

 • Destek alınacak konunun niteliği
 • Terapistin destek sürecinde kullandığı yöntemler
 • Danışanın terapi sürecine zaman ayırabilmesi
 • Danışanın terapistle işbirliğine açık olması
 • Danışanın ekonomik durumu vb..

Bu …vb sebepler terapi sürecinin kaç seans olacağını etkileyen başlıca unsurlardır. Bu kriterler esas alındığında Dünya’da ve Türkiye’de terapi seanslarının ortalama 8-10 seans sürdüğü söylenebilir. Bazı durumlarda bu süre 6 ay ile 1 yıla kadar uzayabilmektedir. Hatta bazı durumlarda sürenin bir yılı aşması normal bir süreç olarak kabul edilmektedir.

Aile ve Çift Terapisinde bir Seans Ne kadar Sürüyor?

 • Aile ve Çift Terapisinde bir Seans ortalama 1 Saat sürmektedir.

Kurumumuzda Sunulan Aile ve Çift Danışmanlığının İşlevleri

 • Bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel bozuklukları, ilişkiler alanında ele almak ve azaltmak;
 • Aile ve evlilik içi çatışmaları ile ailenin daha geniş çevresi ve toplumla çatışmalarını çözümlemek;
 • Ailedeki yakınmalar için ailenin sorun çözmede kullanabileceği kaynak ve davranışları belirleme ve kullanma güçlerini harekete geçirmek;
 • Aile üyelerinin duygusal gereksinimlerinin algılanması ve doyurulmasını kolaylaştırmak;
 • Üyelerin ve ailenin zorlayıcı yaşam olayları, tıbbi ve ruhsal hastalıkları karşısında sorun çözme, iletişim kurma becerilerini geliştirmek;
 • Üyelerinin herbirinin özerkliğinin ve iletişim kurma becerilerinin artmasını sağlamak;
 • Cinsler ve kuşaklar arası rol dağılımı konusunda uyuşmanın artmasını sağlamak;
 • Ailenin toplumsal çevre ile bütünleşmesini kolaylaştırmak.

Kurumumuzda Aile Danışmanlığı Kapsamında Hizmet Verilen Alanlar

 • Aile İçi Çatışmalar
 • Aile ve Çift Danışmanlığı
 • Ailede Sorun Çözme Stratejisi
 • Aldatma ve Aldatılma (Sadakatsizlik)
 • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Boşanma ve Boşanma Sonrası Psikolojik Destek
 • Çiftlerde Uzlaşma Problemi
 • Çiftlerde Uzlaşma Problemi
 • Duygusal İhmal
 • Evlat Edinmiş Aile Danışmanlığı
 • Evliliğe Hazırlık
 • Evlilik Öncesi Karar Verme Süreci
 • Evlilik Öncesi ve Sonrası Çift Danışmanlığı
 • Evlilikte İletişim Sorunları
 • İş – Özel Hayat Arasındaki Dengesizlikler
 • Yeni evlenme dönemi
 • Yeniden Evlenen Çiftler

Yukarıdaki konular hakkında psikolojik destek almak için 0212 466 10 50 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

AİLE ÇİFT PSİKOTERAPİSİ UZMANLARIMIZ

&s tarafından.|2019-01-10T19:52:08+03:00Ocak 10th, 2019|Aile Çift Terapisi, Bireysel Hizmetler|Yorum yok

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top