Bireysel Psikoterapi Nedir?

Bireysel Psikoterapi Nedir?
Bireysel Psikoterapi Hangi Konuları Kapsar?

 

Bireysel Yetişkin Psikoterapinin Kapsamı

Psikoterapi, bireylerin duygusal, zihinsel ve davranışsal sorunlarının çözümünü amaçlayan, ruh sağlıklarının korunmasını ve geliştirilmesini destekleyen yöntem ve tekniklerin genel adıdır.

Bu desteğin psikoterapi olabilmesi için belli bir psikolojik kurama dayanması, yapılandırılmış olması ve profesyonel bir ruh sağlığı uzmanı tarafından uygulanması gerekir.

Psikoterapi ekollerinin psikolojik sorunları açıklama ve iyileştirmede kendilerine özgü teorik altyapıları, terapi yöntemleri ve klinik uygulamaları olsa da hepsinin belli bir amacı, uygulama yöntemi ve ulaşılması istenen bir hedefi vardır, yani psikoterapi yapılandırılmış bir süreçtir.

İyi bir psikoterapi süreci öncelikli olarak terapist ile danışan arasında kurulan ilişkinin kalitesine bağlıdır. Kabule dayalı, yargılamadan uzak, empatik tutumun hâkim olduğu bir yaklaşım, sağlıklı ve güvene dayalı bir terapi ilişkisinin temelidir.

Psikoterapi sadece hastalıklarda değil, yaşama ait bir kısım zorluk, hayal kırıklığı ve başarısızlıklarda da başvurulan bir yöntemdir.

Psikoterapinin ne olduğunu bilmek kadar ne olmadığını bilmek de sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından önemlidir. Psikoterapi, terapistin danışan adına kararlar aldığı, tavsiyeler verdiği ya da onu manipüle ettiği bir süreç değildir. Psikoterapi sürecinde terapist, danışanın duygu ve düşüncelerini fark etmesi, eksik kalan ihtiyaçlarını keşfetmesi, duyguları ve ihtiyaçlarıyla ilgili sorumluluk alması ve çevreyle uyumlu bir şekilde bu ihtiyaçlarını karşılaması için kendi çözüm yollarını araştırması doğrultusunda çalışır.

 

 

Bireysel Yetişkin Terapistleri

2022-09-17T12:05:09+03:00
Go to Top