APAMER Aktüel Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden destek alan danışanlara aşağıdaki koşullar çerçevesinde hizmet verilmektedir. 

APAMER Aktüel Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde; Danışana güven, gizlilik ve kişisel haklarına saygının sağlandığı bir ortamda hizmet verilir.

Kurumumuzda, danışanın kimliği, görüşme içerikleri ve ilgili belgeler; güven ilkesini ihlal, danışanı da deşifre etmemek adına her danışan için ayrı düzenlenen dosyalarda saklı tutulur ve sadece ilgili uzmanın ulaşabileceği özel korumalı arşivlerde saklanır. Ancak, kişinin veya bir başkasının zarar görmesi ya da hayati tehlike altında olması durumunda kişi ile ilgili bilgiler yasal mevzuat çerçevesinde paylaşılabilir. Bu koşullar altında dahi, başka bir kişi veya kuruma bilgi vermeden önce hizmeti alan kişi ile temasa geçilmeye çalışılır. 18 yaşın altındaki bireylere ait bilgiler kişinin kendisine ya da velisinin izni alındıktan sonra ilgili yetkililere verilebilir.

Kurumumuzda:

Tarafsızlık ilkesi adına psikoterapistle danışan arasında yakın ilişki kurulmaz

Psikoterapist danışan adına karar alamaz

Psikoterapist danışana öğüt ve nasihat vermez

Psikologlar danışanla yaptıkları görüşmeleri kayıt ederler ancak bu kayıtlar ve özel bilgileri gizlilik ilkesi uyarınca danışanın izni olmadan bir başkasıyla süpervizyon adına da olsa paylaşmazlar ve bu bilgi ve belgeler akademik kayıtlara geçmez.

Kurumumuzda verilen hizmetlerde gönüllük esastır.

Danışan ;

  • Düşünceleri ,
  • İnançları,
  • Değer yargıları,
  • Yaşam stili,
  • Hisleri,
  • Davranışları için yargılanmaz veya suçlanmaz.

18 Yaşın altındaki bireylere yetişkin birinin refakatinde veya yazılı izni ile hizmet verilir.

Kurumumuzda verilen psikolojik destek, eğitim, organizasyon ve diğer tüm hizmetlerde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yürürlükteki mevzuatlar ve uluslararası koruyucu ruh sağlığı ilkeleri esas alınır.

APAMER’de verilen hizmetler kurumsal hizmet sözleşmesinin karşılıklı imzalanması koşuluna bağlıdır.