Klinik Psikolog Pelin Ardanıç
Klinik Psikolog Pelin ArdanıçErgen ve Bireysel Yetişkin Terapisi
Ergen ve Bireysel Yetişkin Terapisi
0212 466 1050

 

Klinik Psikolog Pelin Ardanıç

İlk lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladıktan sonra eğitim hayatına İngiltere’de önce Farnborough College of Technology’de ve ardından Kingston College’de devam etti. İngiltere bulunduğu dönem içinde Social Welfare (Sosyal hizmetler) alanında çalışmalarda bulundu. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Arel Üniversitesi’nde YÖK Burslu olarak Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimlerini tamamladı. Yüksek Lisans Bitirme tezi olarak Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği’nin Türkçeye uyarlamasını yaparak, geçerlik ve güvenirlik analizlerini gerçekleştirdi. Eğitim hayatı süresince Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi alanlarında uzmanlaştı. Ulusal ve uluslararası platformda psikoloji alanında hizmet veren birçok kurum ve kuruluşta klinik psikolog, psikoterapist ve danışman olarak görev yaptı.

Psikoterapi ve klinik değerlendirmelerinde kullanmak üzere Bilişsel Davranışçı terapi, Şema terapi, Kısa Süreli Çözüm Odaklı terapi, Grup terapisi, Aile Danışmanlığı Eğitimi (Süleyman Demirel Üniversitesi paydaşlı-450 saat), Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), Objektif testler, Çocuk ve Ergenlerde Psikopatoloji, Çocuk ve Ergenlerde Klinik Değerlendirme gibi çok sayıda programa katıldı. EMDR (Göz Hareketleriyle Sistematik Duyarsızlaştırma Tekniği)  I. Düzey Eğitimini Davranış Bilimleri Enstitüsünden aldı.  Dr. Hülya Bingöl’den Attentioner DEHB Programı eğitimini alan Pelin Ardanıç, Moxo Türkiye Kurumundan Moxo Dikkat Testi eğitimini alarak Moxo uygulayıcısı oldu. Pelin Ardanıç, psikoloji alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden bir uzman olarak yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen kongre, seminer, workshoplara katılım göstermekte ve öğrendiği yeni bilgileri çalışmalarına entegre etmektedir.  OKB’yi Yenmek, Çocuk ve Ergenlerde OKB Tedavisi, Mükemmel Gizlenmiş Depresyon, Kaygı YönetmeBecerileri Çalışma Kitabı, Depresyon Tedavisi – Meta Kogninif Bir Yaklaşım gibi değerli kitapları Türkçeye kazandırmış ve birçok kitabın editörlüğünü ve danışmanlığını üstlenmiştir. Bilişsel Çarpıtmalar Ölçeği Türkçe uyarlamasını yaparak bir çok bilimsel çalışmada kullanılmasını sağladı.

Çalışma Alanları

Ergen ve Yetişkin Danışmanlığı;
 • Ergen Danışmanlığı
 • Kaygı Sorunları, Korkular ve Takıntılar
 • Bireysel Yetişkin
 • Öfke Yönetimi
 • Karar Alma Süreçleri
 • Özgüven
 • Değersizlik
 • Bireysel Farkındalık
 • Kayıt Yas Süreçleri
 • Duygusal Kriz Süreçleri
 • …Psikoterapi desteği gerektiren diğer başlıklar
Bireysel Yetişkin

Bireysel yetişkin danışmanlığı kapsamında psikolojik danışmanlık, başa çıkma becerileri, psiko-eğitim psikolojik destek hizmetleri…

Kullandığı Yöntemler

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Çözüm Odaklı Kısa Süreli Terapiler
 • Grup Psikoterapileri
 • Şema Terapi
 • Aile Danışmanlığı Yaklaşımları (450 Saat)
 • Attentioner Dikkat Güçlendirme Programı
 • Moxo Dikkat Değerlendirme Programı
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • Objektif Değerlendirme Araçları (Psikolojik Testler)

Anahtar Kelimeler: Psikolog Pelin Ardanıç, Bakırköy Psikolog, Ergen Psikoloğu

Katkı Sunduğu Kitaplar

Çevirmen, Editör, Yayın danışmanlığı, Redaksiyon ve Yararlanıcı edisyonu süreçlerine katkı sağladığı psikoloji içerikli kaynaklar… Ruh Sağlığı içerikli kitap/kaynak çalışmaları devam ediyor.

Sosyal Medya